Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Trị

http://thongtindoanhnghiep.quangtri.gov.vn


Quỹ tiền lương, quỹ thù lao

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016:
- Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách: 804.000.000 đồng
- Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách: 21.000.000 đồng
Với các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện năm 2016:
- Khối lượng diện tích tưới tiêu thực hiện: 31.946ha
- Năng suất lao động bình quân thực hiện: 301,7 ha/người/năm
Quỷ tiền lương, thu lao kế hoạch năm 2017:
- Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách: 1.032.000.000 đồng
- Quỹ thù lao thực hiện của viên chức quản lý không chuyên trách: 25.200.000 đồng

Nguồn tin: Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây