Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất

Thứ hai - 24/04/2017 09:06
Năm báo cáo: 2016
1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước
a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...
b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.
c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).
d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).
 
BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2013 Thực hiện năm 2014 Thực hiện năm 2015 Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016)
1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất          
a) Khai thác nhựa thông          
b) Khai thác gỗ rừng trồng          
2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 15,08 24,39 20,31 29,94
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,55 5,17 3,73 3,69
4 Nộp ngân sách Tỷ đồng 0,52 1,53 3,48 2,62
5 Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) 1000 USD        
6 Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)          
7 Kế hoạch đầu tư phát triển Tỷ đồng 5,16 3,56 5,72 2,13
a) - Nguồn ngân sách        
b) - Vốn vay        
c) - Vốn khác 5,16 3,56 5,72 2,13
8 Tổng lao động Người 61 58 61 65
9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 4,35 5,92 6,23 6,38
a) - Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 0,64 1,17 1,17 0,94
b) - Quỹ lương lao động Tỷ đồng 3,71 4,75 5,06 5,44
* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.
2. Tình hình đầu tư tại các công ty con
- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.
- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.
BIỂU SỐ 2
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ PHẦN CHI PHỐI
TT Tên doanh nghiệp Thực hiện năm X - 3 Thực hiện năm X - 2 Thực hiện năm X Ước thực hiện năm báo cáo (năm X)
Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
                           
1 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)                        
                           
2 Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối(cấp 2)                        
                           
                           

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 1.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây